Organisatie Cultuur

alt

De manier waarop collegae met elkaar omgaan, de wijze waarop medewerkers aangestuurd worden, de mate van autonomie van mensen in de organisatie, de uitstraling van de organisatie in de maatschappij, de heldere communicatie tussen mensen en organisaties, de mate van sociale en digitale veiligheid. Dat alles omvat de cultuur van een organisatie. Om de cultuur op te delen in bewerkbare delen, hieronder uitleg en toelichting van hoe wij uw organisatie cultuur op drie niveaus kunnen beïnvloeden en verbeteren.

Met de bij als metafoor voor het individu. De bijen samen als metafoor voor het team met de bijenkorf als ruimte waar teams opereren en voorbereidingen treffen voor het eindproduct. En het veld als de plek waarin de bijenkasten staan en waar het resultaat, de nectar, wordt gedeeld in de wereld. Op alle drie niveaus bieden wij helpende interventies en heldere resultaten aan.

Persoonlijk

alt

Resultaat: inzicht, bewustwording en plan met je eigen sterke punten

a. Talentenonderzoek per persoon met bruikbare rapportage en voortgang
b. Kwaliteiten/einddoel match in elk team met persoonlijk ontwikkel plan
c. Realiteit en inzetbaarheid kennis en ervaring en opleidingsplan

Teams

alt

Resultaat: teamanalyse en vooruitgangsplan en check team

a. Identificatie teampositie en krachtenveldanalyse
b. Bespreekbaarheid en communicatie teampatronen en teamthema’s
c. Richting samen vertalen en uitvoeren richting gewenst resultaat

De organisatie

alt

Resultaat: heldere visie en concretisering in de hele organisatie

a. Kennis over inhoud, structuur en inrichting van het werk op peil brengen middels inventarisatie en realisatie opleidingsactiviteiten
b. Concretiseren persoonlijk, organisatie en maatschappelijk belang werk middels vitaliteitscheck
c. Uitrol duurzame inzetbaarheid middels scan en risico inventarisatie