Extern vertrouwenspersoon op twee vakgebieden

Ongewenste omgangsvormen

Via de ARBO-wet (2017) is elke organisatie verplicht zorg te dragen voor een psycho-sociaal veilige werkomgeving. Dit gaat over de personen die bij de organisatie werkzaam zijn. Dat betekent dat jij door jou ervaren of bemerkt ongewenst gedrag bij iemand moet kunnen melden in vertrouwen. Veel organisaties hebben daartoe een extern vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat is ongewenst gedrag?
Wanneer een collega je pest, intimideert, seksueel lastig valt, geweld aan doet of discrimineert, kun je bij een vertrouwenspersoon terecht. Of als je ziet dat het gebeurt maar je weet niet wat je ermee kunt doen. Het begrip ‘ongewenste omgang’ wordt ruim geïnterpreteerd. Naast verbale, fysieke en psychische agressie behoort hiertoe ook uitsluiting, negeren, pesten en stalken.

Wat kan je verwachten?
Bij vragen, problemen of twijfels over ongewenst gedrag is de vertrouwenspersoon er voor jou. Wij luisteren, interpreteren met jou, denken mee over dilemma’s, staan jou bij in welke mogelijkheden tot oplossing jij hebt, of, als het te ernstig is, welke stappen jij kan ondernemen om een officiële melding dan wel klacht in te dienen bij de organisatie. Wij ondersteunen jou in al deze facetten.

Naast ondersteuning, geven wij ook presentaties over (on)gewenst gedrag, bieden voorlichting, stellen ons voor en geven het management (on)gevraagd advies naar aanleiding van opgevangen signalen. Altijd anoniem. Veiligheid en vertrouwen staan voorop. Voortdurend.

Integriteit

Via de Wet Klokkenluiders (2016) is elke organisatie met meer dan 50 werknemers verplicht een meldingsregeling voor misstanden te hebben. Dit gaat over de normen en waarden die de organisatie betreffen, of die de maatschappij kunnen schaden. Daarbij is de rol van vertrouwenspersoon die van klankbord bij twijfel, vermoeden, onduidelijkheid of verdere melding van een misstand of overtreding.

Wat is niet-integer gedrag?
Grote voorbeelden van niet integer gedrag zijn fraude, zelfverrijking, belangenverstrengeling, milieuschade, prijsafspraken. Kleinere zaken zijn gerommel met declaraties of vakantiedagen, aannemen van cadeau’s, onheuse bejegening, voortrekkerij, gerommel met rekeningen, thuiswerken zonder thuis te werken, je onheus uitlaten over collega’s of leidinggevende op social media.

Wat kan je verwachten?
Wanneer jij getuige bent van een misstand of je vermoedt een overtreding dan kun jij bij een extern vertrouwenspersoon aankloppen. Samen kijken we dan welke route gewenst is om tot een redelijke oplossing te komen. Kennis van de regels, procedures en afspraken is daarbij cruciaal. Je melding kan van belang zijn voor de organisatie en daarmee voor de werknemers. Altijd is de bedoeling erdoor te verbeteren.

Naast ondersteuning, geven wij ook presentaties over (niet) integer gedrag, zorgen wij dat wij vindbaar zijn. Wij ondersteunen de melder en houden ook het organisatiebelang voortdurend voor ogen. Veiligheid en vertrouwen staan voorop. Voortdurend.

Ondersteuning

Het ondersteunen van medewerkers die hun verhaal kwijt willen is de hoofdtaak. Met een onvoorwaardelijk luisterend oor neemt de vertrouwenspersoon alles serieus. Al je gedachten en gevoelens zijn belangrijk en vooral het delen van jouw bevindingen kan bevrijdend en oplossend werken. Wij denken mee over mogelijke vervolgstappen en bieden je handvatten om je weer prettig te gaan voelen op het werk. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd en jij blijft eigenaar van jouw verhaal.

Voorlichting

Voorlichting geven over wat ongewenste omgangsvormen zijn, kan duidelijkheid bieden en een platform creëren voor psychosociale veiligheid van medewerkers. Hoe herken je ze? Wat valt eronder? Waarom het helpt om erover te praten en het niet weg te stoppen? De vertrouwenspersoon wil goed vindbaar zijn voor medewerkers. Zij zullen zich presenteren op de website of via een introductiebijeenkomst in de organisatie.

Signalering

In een jaarlijks overleg met de leiding van de organisatie, zal de vertrouwenspersoon het management adviseren over mogelijke knelpunten in de onderlinge omgang en de integriteit. Met een gedegen analyse van de behandelde geanonimiseerde zaken, onderbouwen zij signalen in de organisatie betreffende de psychosociale veiligheid. Met mogelijke aanknopingspunten voor een positief vervolg of benodigde aanpak. Steeds gericht op duurzaam en gezond functioneren van mens en organisatie. Dat waar samengewerkt wordt worden fouten gemaakt, dat is heel normaal. En mogen en kunnen die fouten gewoon besproken en verbeterd worden? Daar willen wij graag aan bijdragen.